main menu

הגלריה השיתופית בכברי מברכת את חבריה המוסלמים והדרוזים לרגל חג הקורבן

 

משמרת לילה | אבישי פלטק

הלילה הוא זמן ההתרחשות המרכזי בתערוכה. בהתבוננות בציורים מתעוררת התחושה שחבוי בהם דבר-מה מוכר, הד של מחווה ציורית, טווח פעולה וקנה מידה המעוררים בצופה זיכרון של דימוי שאינו קיים בציור, ולא ניתן לחמוק ממנו או לשכוח אותו.


פתיחה: 3.9.2016 שעה 13:00

 

קדשה | עדי בן-חורין

בגלריה השיתופית בכברי יתקיים

מפגש/שיח לרגל נעילת תערוכת "קדשה", בהשתתפות עדי בן חורין ו ינאי קלנר

נשמח לראותכם smiley

שיח גלריה : 20/8/2016 שעה 13:00

 

על בטון חשוף | אמירה זיאן

 

בסדרת צילומים מוקפדים ומבוימים כשהיא נוכחת, נעלמת ומתעתעת בצופה מובילה אותנו אמירה אל עולמה הפנימי המסוכסך ובאופן מפתיע גם השלם. אוויר רוח ובטון מתערבבים ומתחרים ביניהם במפגש שנדמה אפשרי רק בעולמה.

פתיחה: 28/5/2016 שעה 13:00

בת הנחל | שהד זועבי
בתערוכתה החדשה "בת הנחל" המורכבת מרישומים בטבק ופסלי זכוכית, שהד זועבי ממשיכה לבנות סאגת זהויות  אישית ותרבותית הנעה בין מציאות לדמיון. התערוכה מתארת מסע פנימי של התעצמות ומעברים ומשרטטת מרחב פרטי של ביטוי אינטימי לירי ורגשי...

פתיחה: 16/4/2016 שעה 13:00

 

       מפה
בלוג
בניית אתר: יעל רשף והילה נורמן