main menu

על בטון חשוף | אמירה זיאן

 

בסדרת צילומים מוקפדים ומבוימים כשהיא נוכחת, נעלמת ומתעתעת בצופה מובילה אותנו אמירה אל עולמה הפנימי המסוכסך ובאופן מפתיע גם השלם. אוויר רוח ובטון מתערבבים ומתחרים ביניהם במפגש שנדמה אפשרי רק בעולמה.

פתיחה: 28/5/2016 שעה 13:00

בת הנחל | שהד זועבי
בתערוכתה החדשה "בת הנחל" המורכבת מרישומים בטבק ופסלי זכוכית, שהד זועבי ממשיכה לבנות סאגת זהויות  אישית ותרבותית הנעה בין מציאות לדמיון. התערוכה מתארת מסע פנימי של התעצמות ומעברים ומשרטטת מרחב פרטי של ביטוי אינטימי לירי ורגשי...

פתיחה: 16/4/2016 שעה 13:00

 

       מפה
בלוג
בניית אתר: יעל רשף והילה נורמן