main menu

צבר - בקבוק

אבי איפרגן ועדי בן-חורין

שלושה מפעלים קיבוציים והגלריה בכברי, הם זירת הפעולה האמנותית של אבי איפרגן ועדי בן חורין.
במסגרת פרויקט מחווה בין- קיבוצי, אמנות ותעשייה. 
לרגל 100שנות התנועה הקיבוצית

המפעלים המשתתפים :"ריאון"- מפעל פלסטיק.
"כבירן "- מפעל ליציקות אלומיניום מורכבות, שניהם בקיבוץ כברי.
ומפעל: "אלכם  מדיקל"- למוצרים רפואיים חד- פעמיים, בקיבוץ ברעם.

דימוי מפתח בתערוכה הוא "הצבר" אשר שני  עמים אוחזים בסמליותו.
צוואר- בקבוק של חזקה על אותה אדמה,
רוויה פואטיקה של קונפליקטים ומשמעויות  קיומיות .