main menu

שרה שמשון - ציורים

בחרתי לדבר על תהליך עבודתי. תהליך שמלווה אותי לכל אורך שנות יצירתי.

הספונטאניות בשעת תהליך העבודה תואמת את הצורך שלי בביטוי אותנטי.

בציור שלי מופיעים גם, "שרבוטי היסוד", נקודות וקווים, צורות היסוד ו"מרקמי המיקום" שהם הגדרות למרכיבי קומבוזיציה שלמה של ציור, יחד הם יוצרים שפת אומנות שמופיעה גם אצל כל ילד מגיל שנתיים עד שש שנים וניתנת לזיהוי גם ביצירתם של מבוגרים. זו שפה אוניברסאלית שמתקיימת על פני כדור הארץ מאז ומעולם.
(הגדרות אלה, הוגדרו על ידי חוקרת אמנות הילד, מלכה האס, שזכיתי ללמוד אצלה במכון לאמנות באורנים).

הרמוניה ויופי : בין כל המרכיבים שהזכרתי הרמוניה והיופי הם צורך ראשוני שלי, יחד עם הספונטאניות, השימוש בצבע ויצירת קומפוזיציות פשוטות, מתאפשר לי להגיע לשלמות פשוטה אליה אני חותרת.

לאורך השנים אני מודעת גם לקשר שמתקיים ביני לבין אמנים אחרים, כגון:
לאה ניקל, אורי ריזמן, אריה ארוך וקבוצת "אופקים חדשים". מטיס, קליי, מירו, רותקו וגם אמנים עלומים מתרבויות עתיקות.

*  אני שואפת להגיע ביצירותיי לפשטות של מפגש ביני לביני – וביני לבין הצופה.