main menu

30 מטר מהבית

נועם ונטורה

"אנחנו מוקפים בדברים שאינם פרי יצירתנו ואשר להם חיים ומבנה השונים מאלה שלנו: עצים,פרחים,עשבים נהרות,גבעות,עננים.לאורך מאות בשנים הם השרו עלינו תחושה של סקרנות ויראה.הם היו מושאים של עונג.בראנו אותם מחדש בדמיוננו כדי שישקפו את הלך רוחנו. עם הזמן התרגלנו לחשוב עליהם כעל מרכיבים של רעיון אותו כינינו "טבע" ציור הנוף מסמן את השלבים בהתפתחות תפיסתנו את הטבע. עלייתו והתפתחותו מאז ימי הביניים הן חלק ממחזוריות שבמסגרתה ניסתה שוב הרוח האנושית ליצור הרמוניה עם סביבתה"[1]

אוצר: שלומי חגאי
פתיחה: 20.6.2015 שעה 13:00 
נעילה ושיח גלריה: 18.7.2015 שעה 13:00

[1]קנת קלארק Clark)) Landscape into Art 1949  מתוך הספר נוף קדוש וו.ג'י.טי.מיטשל - נוף קדוש. שנקר רסלינג עורך לארי אברמסון.