main menu

אמן \ מודל

דובי הראל

דובי הראל, עוסק בתערוכתו "אמן-מודל" בנושא קלאסי ומרכזי באמנות. הוא מתעמק בגוף הנשי ובסוגיה האם האמן הוא גם מודל או האם המודל היא/הוא גם אמן?  רישומיו וציוריו של הראל מבוססים על דימויים משתנים בהשפעת אמנים אחרים כגון פיקאסו, מטיס, לוסיין פרוייד, גוייה ג'קומטי ועוד, ובשילוב חיפוש ומחקר אישי שלו. הוא מתאר שברי חיים וממלא אותם בתוכן.

אוצרת אורחת: ריטה כץ

נעילה ושיח גלריה: 25/06/2022 שעה 13:00