main menu

חמשת הימים המלאים, חמשת הריקים

איילת השחר כהן

בתערוכתה החדשה מחפשת איילת השחר כהן אחר השורשים הפרהיסטוריים של עבודתה כאמנית. במובן זה, התערוכה מציעה למבקרים בה חתך ארכיאולוגי של יצירה המגולם בעבודות חדשות. ההתכנסות פנימה  שלחה את כהן החוצה דווקא, אל הרחוב, אל שדה הבור, אל חוף הים. החפצים, הצמחים, המאובנים, הספרים והדימויים שליקטה הפכו חומרי הגלם למהלכים מורכבים של הכלאה והנבטה של חומר צילומי עם חומרים אורגניים. התערוכה כולה מאורגנת סביב שלושה צירי פעולה - ליקוט, חלימה/תקשור והכלאה/רפאו.

אוצר: אבשלום סולימן

נעילה: 5/6/2021