main menu

מהסופלהתחלה

ג'וזיאן ונונו

מלה, משפט, שפה,טקסט הם מרכיב חשוב בביוגרפיה של האמנית גוזיאן ונונו, כיוצר אני מאמין שהחשיבה האמנותית והיצירתית מתעצבת בגיל צעיר. מאוחר יותר כאדם בוגר היצירה מתחברת לרגע קיומי בסיסי. אנחנו בעצם יוצרים כל הזמן את אותה יצירה ששואבת מהגרעין הבסיסי אותו חווינו בילדותינו. אנחנו כל הזמן נמצאים במצב של לנסות להבין  מה אנחנו עושים, מעין חוסר שקט המוביל ליצירה תמידית.

אוצר: שלומי חגי

נעילה ושיח גלריה : 6.2.2016 שעה 13:00