main menu

סבתא בישלה דייסה

דרורה דקל , נטע גבזו, יובל גבזו

משולש המסעות הוא מסע בתוך מסע: האחד- של סבתא דרורה, השני- של  נטע ויובל  הנכדים, והשלישי- הוא מסעה של אימה של דרורה שהותיר צל של עורב שחור, שמתגלה גם על כריכת מחברת הקומיקס של נטע ועל הדפס עץ גדול שיצר. דימוי כיפה אדומה, היער והזאב, הוא מקום מפגש של דקל עם ספר ילדות שקיבלה מאימה, ספר שעבר כבר שלושה דורות. את סיפור המסע של כיפה אדומה הצליבה האמנית עם סיפור מסעה של אימה, ונכדיה מודעים לחיבור.

אוצר: אבי איפרגן
פתיחה: 5.4.2014 שעה 13:00 

נעילה: 3.5.2014