main menu

Motel | מוטל | نزل

הדס סט

מוטל (Motel), תערוכת היחיד החדשה של הדס סט, היא סיפור שמתחיל בלילה של הצילום.
בתערוכה זו מצליבה סט דימויים שנלכדו במצלמות שונות לאורח ציר זמן של כשלושים שנה. כל התצלומים קשורים בדרך זו או אחרת במסעות בארצות אחרות, בעיקר בארה"ב. נוף הפארקים הלאומיים האמריקאיים משמש את האמנית תפאורה למסע אחר, הנוגע יותר לתודעת הנוסע, ופחות למרחב הפיסי אותו הוא חוצה.

אוצר: אבשלום סולימן

נעילה: 21.3.2020 שעה 13:00