main menu

אבולוציה של מקום

אנדריאה חזן, יעל מנין, תמר נמרוד רוגני

תערוכה של שלוש אמניות צעירות בוגרות המכון לאמנות במכללת אורנים, תמר נמרוד רוגני, יעל מנין ואנדריאה חזן. שלושתן זכו בפרס האוצר מטעם הגלריה בכברי. כל אחת מציבה תערוכת יחיד קאמרית, המכלול של שלושתן מעורר את תשומת ליבנו למצב של- על פי תהום. של עולם הולך ונעלם. עולם של הכחדה,שיבוש ומצבי קיצון.

את התערוכה מקדישות  האמניות לזכרו של עמי לוי- מרצה במכון לאמנות.

פתיחה: 28.6.2014 שעה 13:00 שיח גלריה שעה 13:30

נעילה:  27.7.2014