main menu

מדדי ביטחון | مؤشرات السلامة

עדי בן חורין, דרורה דקל, דובי הראל, ג׳וזיאן ונונו, נעם ונטורה, אמירה קסאם זיאן, שלומי חגי, אורנה אורן יזרעאלי, יעל כנעני, סאהר מיעארי, מיקי צדיק, ינאי קלנר, זיו שר

התערוכה נוצרה בתקופה בה חישוב מרחקים בינאישיים ומספר אנשים בשטח נתון הפכו באחת למעין נוסחה האמורה לכמת תחושה של ביטחון. בתערוכה מציגים שלושה עשר אמנים ואמניות שהתייחסו בדרכים שונות לחוויית הביטחון וערעורו שביצירה. העבודות בתערוכה (שחלקן נעשו במיוחד בשבילה) בוחנות את הצורך להגן על נושא העבודה, על המדיום בו היא נוצרת, או לחילופין לאתגר את החומר ממנו העבודה עשויה עד קצה גבול היכולת, תוך בחינה מתמדת של מקומם של האמנים אל מול יצירתם.

עקב המגבלות על פתיחת גלריות ומוזיאונים ללא תתקיים פתיחה רשמית, אך התערוכה תעמוד החל משבת, 7.11.2020, 13:00, בנוכחות האמנים ולפי הנחיות התו- הסגול.

כניסה בתיאום, 052-5546902