main menu

ארץ ישנה - بلاد نائمة – Slumber Land

אלישבע סמית

אלישבע סמית מצלמת אתרים בהם שכנו כפרים ערבים עד 1948. בהיעדר עקבות למקומות-יישוב אלה, היא מצלמת מה שאיננו.על כן, התערוכה ארץ ישנה מתרחשת במקומות שסומנו זה מכבר במפות השיכחה.

תצלומיה של סמית יפים באותה מידה שהם קשוחים, חסכוניים : שרידי קיר שומרה היכן שפעם ניטע כרם; קשת אבנים שהיתה פעם תקרת בית ועתה היא מבצבצת מן האדמה בינות לחורש אורנים ; שביל כבוש בשדה קוצים. כשהיא מצלמת עץ הדר עמוס פרי כתום העומד לבדו בין עצי דומים אפורים, היא איננה מצלמת נוסטלגיה אלא את הבלתי-אפשרי.

אוצר: יאיר ברק 

שיח גלריה: 7.9.2019 שעה 13:30 

קישור לאירוע שיח הגלריהhttps://www.facebook.com/events/494915701327098/