main menu

שעת טיפול, ساعة معالجة

אורנה אורן יזרעאלי, ליאור שטיינר, סאהר מיעארי

התערוכה "שעת טיפול" עוסקת בתהליך ריפוי מטאפורי של פצעים אישיים וקולקטיביים מבעד לשלוש פרספקטיבות חזותיות השזורות יחדיו ומתחקות אחר מרחבים פנימיים וחיצוניים, בין חללים פסיכולוגיים ואידאולוגיים ויחסיו של האדם לטבע ולעצמו.                                                                                                                                                    האמנים מציעים כל אחד שלב שונה בתהליך ריפוי, מעין צינור המוביל ממקום אחד לשני, דרך הגינון ודימוי הפרח, המדמה את הזיכרון הטראומטי, ועד לחבישה, להשקיה ויציאה אל החופש. התערוכה מורכבת מעבודת סייט ספציפיק שסאהר מיעארי בנה מחומרי בניין המשתלבים במבנה של הגלריה ומחוצה לה, מעין איברי בנייה כאברי גוף, ההולכים ונכנסים אל החלל הפנימי. אורנה וליאור מציגות מבחר ציורים שנעשו לתערוכה עצמה, כולל עבודות קיר שציורו במהלך שבוע ההקמה. 

אוצר: שרון תובל

שיח גלריה:22.01.2022 שעה 13:00