main menu

חדר מלחמה

שלומי חגי

מתחילת שנות ה- 90 של המאה העשרים, שלומי חגי הצייר והמורה, מנהל מאבק עם מסכת המוות של הציור בעידן הצילום והדימוי המוקרן. זירת המאבק- פני השטח הבוגדניים של הציור, הששים להיאטם לכל המרבה במחיר, להתמסר לייצור מהיר של הדימוי הסופי, המת, המענג.

אוצר: חיים בן שטרית 

נעילה ושיח גלריה ב- 7.2.2015 שעה 13:00