main menu

מה מחזיק את מה

יעל כנעני

מה מחזיק את מה, תערוכתה החדשה של יעל כנעני בגלריה השיתופית היהודית-ערבית בכברי, היא ניסוי בהקצבת זמן ובהחלפת חללים. במשך חמישה שבועות לאורך התערוכה תגיע כנעני לגלריה ותעבוד בה על שמונה מִקְבָּצים של גיליונות נייר פשוט. על כל אחד מהם תבצע האמנית פעולה בדיו שחור, נגיעה בכל נייר,ארבע או חמש פעמים בשבוע. בסוף כל שבוע יורדו הניירות מהקיר וחדשים יוכנו לעבודה בשבוע הבא

אוצר: אבשלום סולימן

פתיחה: 06.4.2019 שעה 13:00

נעילה: 11.5.2019 שעה 12:00