main menu
   
לחץ על תמונה להגדלה
אבישי פלטק, לילה בקיבוץ, 2016, שמן על בד, 26/34 ס"מ, תלוי על הקיר ללא מסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 2500 ש"חאורלי סברי, פסיון בירוק, 2013, דיו עטים ואקריליק 21 ס"מ / 28.5 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ):1200 ש"חאורלי סברי, ציפור באדום, דיו 21ס"מ / 28.5 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1800 ש"חאורלי סבר, ציפור וכתם אדום, 2013, דיו ועטים 21 ס"מ/ 28.5 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 2000 ש"חאורלי סברי, ציפור וכתם לבן, 2013, דיו ועטים 21ס"מ/ 28.5 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1200ש"ח
אורלי סברי, דמות ירוקה, 2015, ציור בדיו 21 ס"מ/28.5 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חאורלי סבר,דמות שחורה וקובע לבן, 2015, רישום בעט ודיו 23ס"מ/32 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חאורלי סבר, 2015, תחריט 27ס"מ/39 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חאורלי סבר (א), 2015, תחריט 27ס"מ/39 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חאורלי סבר (ב), 2015, תחריט 27ס"מ/39 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"ח
אורלי סבר (ג), 2015, תחריט 27ס"מ/39 ס"מ, מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חאורלי סבר, גדור נוצה ,2015, דיו ועטים, מחיר (כולל מע"מ): 800 ש"חאורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 1, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"חאורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 2, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"חאורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 3, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"ח
אורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 4, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"חאורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 5, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"חאורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 6, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"חאורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 7, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"חאורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 8, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"ח
אורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 9, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"חאורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 10, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"חאורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 11, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"חאורנה אורן יזרעאלי, ללא כותרת 12, טכניקה מעורבת, מידות משתנות. מחיר (כולל מע"מ): 180 ש"חאמירה זיאן, ללא כותרת, 2016, צילום 50/75, הדפסה על דיבונד, מחיר (כולל מע"מ): 3000 ש"ח
אמירה זיאן, ללא כותרת, 2016, צילום 50/75 ס"מ, הדפסה על דיבונד, מחיר (כולל מע"מ): 3000 ש"חג'וזיאן ואנונו, ללא כותרת 1, 2011, תחריט, 21/15 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 800 ש"חג'וזיאן ואנונו, ללא כותרת 2, 2009, תחריט, 15/10 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 700 ש"חג'וזיאן ואנונו, ללא כותרת 3, 2011, תחריט, 20/20 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 500 ש"חג'וזיאן ואנונו, Portrait de famille , 2011, תחריט, 10/15 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 700ש"ח
ג'וזיאן ואנונו, Portrait de famille 2 , 2011, תחריט, 21/15 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 600 ש"חג'וזיאן ואנונו, Portrait de famille 3, 2011, תחריט, 21/15 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 600 ש"ח גילי אבישי, שמחה, 2016, דיו על נייר וקרטון גלילי, 60X72 ס"מ, מסגרת עץ צילום: ליאור חורש מחיר (כולל מע"מ): 630 ש"ח גילי אבישי, שמחה, 2016, דיו על נייר וקרטון גלילי, 60X72 ס"מ, מסגרת, עץ צילום: ליאור חורש מחיר (כולל מע"מ): 630 ש"חגילי אבישי, וריאציה על חצילים, 2016, שמן וצילום על קנבס,97X97 ס"מ, מסגרת עץ צבוע ביד צילום: ליאור חורש מחיר (כולל מע"מ): 920 ש"ח
 גילי אבישי, מתפצלים, 2016, צילום על קנבס, 83X129 ס"מ, מסגרת עץ צבוע ביד, צילום: ליאור חורש, מחיר (כולל מע"מ): 1320 ש"חגילי אבישי, פרשנות על מנוף, 2014, טושים, עפרונות, פנדה,אקריל על נייר חום,87X116 ס"מ מסגרת עץ,  צילום: ליאור חורש, מחיר (כולל מע"מ): 1300 ש"חגלעד אופיר, ללא כותרת 1, 2016, הדפס צילומי, 30/30 ס"מ, לא ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 900 ש"חדרורה דקל, דוכיפת , 2016, אקריליק על נייר ארש וקולאז', 48/39 ס"מ, ממוסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 1200 ש"חדרורה דקל, ללא שם , 2016, אקריליק על נייר ארש, 29/32 ס"מ, ממוסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 600 ש"ח
דרורה דקל, סתם ככה, 2016, אקריליק על נייר ארש, 40/40 ס"מ, ממוסגרת,  מחיר (כולל מע"מ): 600 ש"חדרורה דקל,זר זכרון פרט מתוך טרילוגיה , חלק שלישי צילומי רוע, 2012, צילום 30/30 ס"מ, ממוסגרת,  מחיר (כולל מע"מ): 800 ש"חדרורה דקל, בית, 2014, רישום בדיו וקולאז' על נייר ארש, 20/20 ס"מ, ממוסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 800ש"חדרורה דקל,היצקוק והעורב, 2014, רישום בדיו וקולאז' על נייר ארש, 20/20 ס"מ, ממוסגרת  מחיר (כולל מע"מ): 1000 ש"חדרורה דקל, מחבוא/כפה אדומה, 2014, נייר קוזו בייצור עצמי, קפה, קולאז' וחלודה מרשת ברזל, ממוסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 600 ש"ח
דרורה דקל ,ציפור,2014 ,נייר בייצור עצמי מקוזו דיו, 18/18ס"מ, ממוסגרת, מחיר (כולל מע"מ): 700 ש"חדרורה דקל, רישום בדיו, וקולאז' על נייר ארש, רישום בדיו וקולאז' על נייר ארש, 30/40 ס"מ, ממוסגר  מחיר (וכלל מע"מ): 1200 ש"חדרורה דקל, נחיתה רכה, 2015, רישום בדיו, וקולאז' על נייר ארש, 30/40 ס"מ, ממוסגרת  מחיר (כולל מע"מ): 1200 ש"חחגית שורש, ברווז לטאה, 2016, תחריט, 40/35 ס"מ, ממוסגר,  מחיר (כולל מע"מ): 350 ש"חחגית שורש, הבית של אנדריאנה, 2016, תחריט, 40/35 ס"מ, ממוסגר, מחיר (כולל מע"מ): 350 ש"ח

קיץ חם 3 | 40 שנה לגלריה כברי


גלריה 1

בגלריה השיתופית בכברי נפתחת תערוכת מכירה של עשרות אמנים
לרגל 40 שנים לגלריה ולתמיכה באמנים ובגלריה.

קיץ חם - 3
פתיחה בשבת 12/8/2017 בשעה 13.00-16.00
נעילה בשבת 2/9/2017
פתוח :בחמישי 15:30-19:00/ שישי 11:00-14:00 / שבת 11:00-15:00

מחירי העבודות ינועו בין 350 כולל מע"מ ל- 3.000 כולל מע"מ
התשלום בצ'ק או במזומן(אין אפשרות בכרטיסי אשראי)
קבלה תינתן לכל עבודה נמכרת . 30% לגלריה,70% לאמן.

הפקה: רוניה הררי , עוזרת הפקה דרורה דקל
לברורים: דרורה דקל- 052-8011252, drora@kabri.biz 
רוניה הררי- 052-2515062 roniaharari@gmail.com

מחכים לכם ומקווים שתמצאו עניין בעבודות ובמחירים הידידותיים  

1  2  3