main menu

גלריה כברי - רשימת ארועים

שיח גלריה בתערוכת טלי נבון

מרץ 2011

פרויקט בינקיבוצי, מדרש-קיבוץ לציון 100 שנות התנועה הקיבוצית

2009

"מאגרים"- דיאלוג צפון / דרום, כברי - בארי

1998

בין מזרח למערב

1994