main menu

100%

נועם ונטורה

התערוכה כמכלול מתנסחת כסדרה של שאלות פתוחות על נושאים מוכרים – נופים, טבע דומם, ציורים המבוססים על תצלומי משפחה וציורי מבנים ספציפיים שהאמן מתעד ומצייר בכברי, קיבוצו. מעל לכל עבודה מרחפת שאלתו הפנימית של הצייר, ההופכת בעזרת הציור עצמו לשאלה חיצונית וגלויה, והיא 'מתי מסתיים ציור?.' במובן זה מזמינה התערוכה הנוכחית את הצופה לראות את 'האמנות' לא רק דרך הציורים המוצגים בה, אלא דרך שאלת הזמן, אותה היא הופכת למוחשית.

אוצר: אבשלום סולימן
נעילה: 11.11.2020